Vi tilbyder

NEDBRYDNING, SKÆREFOLK, MASKINER & SNERYDNING

SKÆREFOLK

Persondatapolitik Jørgensen Totalentreprise

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Jørgensen Totalentreprise ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Jørgensen Totalentreprise ApS

Kirkedals Allé 31, 9500 Hobro

CVR-nr.: 28667760

Telefon: 40705070

E-mailadresse: mail@jtep.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn og emailadresse hvis du bruger vores kontaktformular på hjemmesiden. Ved almindeligt brug af vores hjemmeside indsamles der ingen personoplysninger.
 • Formål: At kunne besvare spørgsmål og henvendelser der kommer via vores hjemmeside.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler kun almindelige personoplysninger

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dine personoplysninger stammer fra dine egen indtastede oplysninger i kontaktformularen på vores hjemmeside

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i max 14 dage efter at kontaktbeskeden er sendt.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

Som privat:

 • Navn
 • Adresse
 • Kørekortnummer eller andet billed ID
 • Bankkonto nummer, hvis betaling sker via bankoverførsel

Som virksomhed:

 • Virksomhedens navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • CVR nummer
 • Faktureringsmailadresse
 • Kontaktperson navn, telefonnummer og mailadresse

Formål:

 • For at opfylde lovgivningen skal vi registrere ovenstående oplysninger på privatpersoner og virksomheder vi handler med.
 • For at lette håndtering og afregning for vore kunder er alle virksomheder vi handler med oprettet som kunder i vores IT system med ovenstående oplysninger.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger og har ingen følsomme persondata opbevaret på vore kunder.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • For at opfylde lovgivningen om handel og kontant afregning skal vi registrere ovenstående oplysninger.
 • For at opfylde lovgivningen om affaldsregistrering skal vi registrere ovenstående oplysninger på virksomheder vi handler med.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Egne afgivede oplysninger ved handel med os.
 • Offentlige registre som Krak, Proff o.lign.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Da vi skal opfylde gældende lovgivning skal vi opbevare dine oplysninger i 5 år fra den dato hvor der sidst har været handelsaktivitet.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon nummer
 • Email adresse
 • Uddannelsebaggrund
 • Nuværende og tidligere beskæftigelse

Formål:

 • Vi bruger oplysningerne til at vurdere om vi ønsker at tilbyde dig job hos Jørgensen Totalentreprise ApS og til at kommunikere med dig i rekrutteringsprocessen

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Det er almindelige personoplysninger som ovenstående vi behandler i forbindelse med rekrutteringer af medarbejdere.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dine personoplysninger stammer fra den ansøgning eller de personoplysninger du har givet os.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Ansøgninger og persondata fra personer der ikke ansættes i Jørgensen Totalentreprise ApS gemmes i op til 6 måneder efter afslaget er givet. Jørgensen Totalentreprise ApS indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen og personoplysningerne i vores rekrutteringsdatabase.
 • Hvis du bliver ansat i Jørgensen Totalentreprise ApS gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Jørgensen Totalentreprise ApSs persondatapolitik for medarbejdere.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Jørgensen Totalentreprise ApS behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Jørgensen Totalentreprise ApS sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Aalborg Recycling via e-mail: mail@aalrec.dk eller via telefon 98 13 31 00.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Jørgensen Totalentreprise ApS’s persondatapolitik skrevet 23.05.2018.

Skriv til os

Du er altid velkommen til at kontakte os med forespørgsler eller andre henvendelser. Vi er sikre på, at vi kan hjælpe dig videre.
Ring på40 70 50 70 for at høre mere

Jørgensen Entreprise
Kirkedals Alle 31
9500 Hobro

Tel.: +45 40 70 50 70
Mail: mail@jte74.dk
CVR.: 28667760